بازدید هیئت بازدید هیات عراقی از آزمایشگاه ICP-OES مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز

جلسه بازدید هیأت عراقی از دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

این هیأت که از اساتید و دانشجویان دانشگاه‌های عراق تشکیل شده بود، ضمن بازدید از دانشکده علوم زمین، از آزمایشگاه ICP-OES مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه نیز دیدن کردند. در این بازدید، خدمات قابل ارائه، ویژگی‌ها و امکانات این دستگاه معرفی شد. شایان ذکر است که دستگاه ICP-OES موجود در این مرکز، پیشرفته‌ترین و جدیدترین دستگاه آنالیز ICP-OES در ایران است.