جلسه بررسی و تبادل نظر در خصوص طرح پژوهشی شرکت ملی نفت

برگزای جلسه بررسی و تبادل نظر در خصوص طرح پژوهشی با عنوان “توسعه فناوري‌هاي نوين ژئوشيميايي اكتشافي با تاكيد بر مدل‌سازي هيدروكربني حوضه رسوبي در ناحيه دزفول شمالی

جلسه بررسی و تبادل نظر در خصوص طرح پژوهشی با عنوان “توسعه فناوري‌هاي نوين ژئوشيميايي اكتشافي با تاكيد بر مدل‌سازي هيدروكربني حوضه رسوبي در ناحيه دزفول شمالی” که از طرف مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت به دانشگاه شهید بهشتی محول شده بود در روز دوشنبه مورخه ۹۸/۹/۴ در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید. لازم به ذکر است در این جلسه ۳ پروژه تایید شده مربوط به طرح فوق به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت.

  • توسعه فناوری‌های راک اول و نشانگرهای لرزه‌ای-پتروفیزیکی در ارزیابی پتانسیل سنگ منشاء
  • ایجاد استانداردهای بومی انعکاس ویترینایت و معادل‌سازی با سایر معرف‌های بلوغ حرارتی
  • توسعه فناوری اندازه‌گیری پارامترهای کینتیک با روش‌های مستقیم (ژئوشیمی) و غیرمستقیم (زمین‌شناسی)

در ادامه گزارش تصویری از این جلسه ارائه می‌گردد.