حضور مرکز در بیست و ششمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

در این نمایشگاه دستاوردهای مرکز پژوهشی نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی برای بازدیدکنندگان ارائه شد. همچنین در طول برگزاری این نمایشگاه، قرارداد فی مابین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگاه صنعت نفت در راستای اجرای طرح پژوهشی «» منعقد گردید.

همچنین اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از جمله آقای دکتر بابک شکری (معاون محترم پژوهشی دانشگاه) و آقای دکتر احسان ده یادگاری (مجری پروژه پژوهشی مرکز پژوهشی اکتشاف و نفت و گاز) از غرفه بازدید کردند.