نمایشگاه نفت غرفه دانشگاه شهید بهشتی

حضور مرکز در بیست و هشتمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

تصاویری از غرفه دانشگاه شهید بهشتی که با حضور مرکز پژوهشی اکتشاف و نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی در بیست و هشتمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نمایشگاه بین اللملی دائمی تهران در سالن 10-11 برگزار گردید.

در این نمایشگاه دستاوردهای مرکز پژوهشی نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی برای بازدیدکنندگان ارائه شد.

نمایشگاه نفت غرفه دانشگاه شهید بهشتی

نمایشگاه نفت