حضور مرکز در بیست و هفتمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی

تصاویری از غرفه دانشگاه شهید بهشتی که با حضور مرکز پژوهشی اکتشاف و نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین اللملی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی در نمایشگاه بین اللملی دائمی تهران در سالن 10-11 برگزار گردید.

در این نمایشگاه دستاوردهای مرکز پژوهشی نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی برای بازدیدکنندگان ارائه شد. همچنین در طول برگزاری این نمایشگاه، آقای مهندس اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از غرفه دانشگاه شهید بهشتی بازدید به عمل آوردند.

بعلاوه اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی از جمله آقای دکتر عباس صادقی (ریاست محترم دانشکده علوم زمین) و آقای دکتر احسان ده یادگاری (مجری پروژه پژوهشی مرکز پژوهشی اکتشاف و نفت و گاز) از غرفه بازدید کردند.