سخنرانی آقای دکتر محمد حسین آدابی در پنجمین همایش رسوب شناسی ایران

 سخنرانی آقای دکتر محمد حسین آدابی، رئیس محترم شورای برنامه ریزی زمین‌شناسی وزارت علوم

 سخنرانی آقای دکتر محمد حسین آدابی، رئیس محترم شورای برنامه‌ریزی زمین‌شناسی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در پنجمین همایش رسوب شناسی انجام خواهد شد. از آنجایی که تجمیع گرایش‌ها در دوره دکتری در دستور کار این شورای محترم قرار گرفته است؛ لذا این مورد می‌تواند امری مهم در آینده زمین شناسی کشور محسوب شود.

مراسم افتتاحیه پنجمین همایش انجمن رسوب شناسی ایران در روز دوشنبه مورخ 99/05/27 خواهد بود.