موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه ۲۵تیرماه ۹۶ شورای گسترش آموزش عالی، موافقت خود را با راه‌اندازی مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز وابسته به دانشگاه شهید بهشتی با دو گروه پژوهشی زیر ابلاغ نمود:

۱- گروه پژوهشی زمین‌شناسی نفت

۲- گروه پژوهشی شیمی نفت

گفتنی است که مدیریت این مرکز را  دکتر محمد حسین آدابی، استاد تمام گروه حوضه‌های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارد.