کتاب‌ها

ردیف

عنوان کتاب

موضوع و رشته کتاب

محل انتشار

انتشارات

سال چاپ

۱

ژئوشيمي رسوبي

 

ایران

انتشارات آرين زمين

۱۳۹۰

۲

سنگ‎هاي رسوبي شيميايي و بيوشيميايي

 

ایران

انتشارات آستان قدس رضوی

۱۳۶۹

۳

اطلس سنگهاي رسوبي در زير ميکروسکوپ

 

ایران

انتشارات مركز نشر دانشگاهي

۱۳۸۷

۴

راهنمای رنگی سنگ نگاری سنگهای کربناتی: دانه­ها، بافت­ها، تخلخل، دیاژنز

 

ایران

انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

۱۳۹۴

۵

راکتورهای شیمیایی

صنعت پتروشیمی

تهران

داده پرداز

۱۳۷۲

۶

کاتالیزورهای نا همگن اصول و کاربرد

کاتالیست

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۷۵

۷

شیمی سطح وکاتالیزورهای  صنعتی (مفاهیم وکاربردها)

کاتالیست

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۲

۸

مقدمه ای بر پلی  اتیلن صنعتی

 

آمریکا

Dennis B.Malpass

۲۰۱۰

۹

بخشی از کتاب

GEO-6 GLOBAL ENVIRONMENT OUTLOOK ASIA AND THE PACIFIC

محیط زیست

کنیا- نایروبی

UNEP

۲۰۱۶

۱۰

گرافن با نگاهی به فولرن و نانولوله های کربنی

شیمی

دانشگاه شهید بهشتی

دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۴

۱۱

شيمي تركيبات كو ئورديناسيون

 

تهران

دانشگاه شهید بهشتی

۱۳۹۳

۱۲

گزيده شيمي معدني ۱

 

 

ایران

علوم دانشگاهي

 

۱۳

کاربرد نظريه گروه در شيمي

 

 

ایران

پيام مولف

 

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center