مراسم رونمایی از میکروسکوپ های پروژه پژوهشی پابده-جهرم در دانشکده علوم زمین برگزار شد.

مراسم رونمایی از میکروسکوپ های خریداری شده در پروژه پژوهشی پابده-جهرم ، چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ در سالن شهید ابراهیمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

نخستین جلسۀ شورای راهبری طرح پژوهشی «توسعۀ فناوری‌های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تأکید بر مدل‌سازی حوضه‌های رسوبی»

نخستین جلسۀ شورای راهبری طرح پژوهشی «توسعۀ فناوری‌های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با تأکید بر مدل‌سازی حوضه‌های رسوبی» با حضور رئیس دانشگاه و اعضای کمیتۀ تخصصی و کمیتۀ راهبری، دوشنبه ۲۴ دی ۱۳۹۷ در تالار شهید شهریاری حوزۀ ریاست برگزار شد.

ادامه‌ی این مطلب را بخوانید »

موافقت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با تاسیس مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

به گزارش اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه شهید بهشتی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در جلسه ۲۵تیرماه ۹۶ شورای گسترش آموزش عالی،  موافقت خود را با راه اندازی مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز وابسته به دانشگاه شهید بهشتی با دو گروه پژوهشی زیر ابلاغ نمود :

۱- گروه پژوهشی زمین شناسی نفت

۲- گروه پژوهشی شیمی نفت

گفتنی است که مدیریت این مرکز را  دکتر محمد حسین آدابی، استاد تمام گروه حوضه های رسوبی و نفت دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی بر عهده دارد. 

نخستین کارگاه ترسیم نقشه راه توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی

نخستین کارگاه ترسیم نقشه راه توسعه فناوری های نوین ژئوشیمیایی اکتشافی با هدف شناسایی اولویت ها و غربالگری فناوری های احصاء شده در درخت فناوری، در روز سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ با حضور حدود ۳۰ تن از اساتید، مدیران، و کارشناسان ارشد حوزه ژئوشیمیایی اکتشافی در محل مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران برگزار گردید. در این کارگاه که از ساعت ۸:۳۰ صبح آغاز شد و تا ساعت ۱۳ ادامه یافت، حضار توانستند بر اساس گروه بندی تقسیم کاری که صورت گرفته بود، فهرست اولویت های این حوزه را بر اساس نظرات خود مشخص سازند. به منظور اینکه بحث های تخصصی با سهولت و آسانی بیشتری صورت پذیرد، مقرر گردیده بود تا حضار در قالب ۵ گروه دسته بندی گردند. این پنج گروه عبارت بودند از:

۱) نمایندگان پژوهشگاه صنعت نفت.

۲) اساتید دانشگاه و متخصصان دانشگاهی این حوزه.

۳) نمایندگان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب.

۴) نمایندگان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت (گروه الف).

۵) نمایندگان مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت (گروه ب).