سامانه احراز اصالت گواهینامه

[showMyForm]

راهنمای استفاده از این صفحه:
کد گواهینامه از دو بخش تشکیل شده است: نام دوره + کد ملی کاربر (Number)
با توجه به دوره‌های برگزار شده مرکز می‌توانید با استفاده از کارکترهای زیر، گواهینامه خود را استعلام و دریافت نمایید.
توجه: اتباع خارجی به جای کد ملی خود می‌توانند شماره پاسپورت خود را وارد نمایند.

Corel-Number
GIS-Number
Geolog-Number
RockWorks-Number
Petrel-Number
LogPlot-Number

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center