ردیف

نام دستگاه

 لاتین

۱

دستگاه اسکن طول برج تقطیر

Diagnostic trouble Shooting

Structural inspection and troubleshooting system in distillation columns

۲

دستگاه مقطع نگاری برج های تقطیر سینی دار جهت عیب یابی

 

۳

دستگاه چگالی سنج برای پایش محصولات نفتی در خطوط انتقال

Density Gauge Gamma ray

۴

دستگاه تست غیر مخرب (پرتونگاری لوله های نفتی جهت تشخیص عیوب ساختاری)

 Nondestructive testing fascility

۵

دستگاه تشخیص رژیم سیالات و کسر حجمی فاز گازی در محصولات نفتی

Gamma ray Fluid  densitometers

Gamma ray flow measurements (Gas and liquid)

۶

دستگاه اندازه گیری پارامتر های چاه در حین حفاری (روش مغناطیسی)(درحال تحقیق)

 Measurement While drilling

۷

دستگاه آنالیز لایه یابی زمین در حین حفاری (چاه پیمایی هسته­ای)

 Radioactive well logging

۸

دستگاه سطح سنجی محصولات نفتی در مخازن پالایشگاه

Gamma ray level meters

۹

تکنیک نشت یابی در خطوط لوله و پالایشگاه ها روش (Radiotracer)

Radio Tracer Leak detection system

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهی بهشتی

Oil and Gas Exploration Research Center