برگزاری مراسم رونمایی از میکروسکوپ‌های پروژه پژوهشی پابده-جهرم در دانشکده علوم زمین

مراسم رونمایی از میکروسکوپ های پروژه پژوهشی پابده-جهرم در دانشکده علوم زمین برگزار شد.

میکروسکوپ‌های خریداری

مراسم رونمایی از میکروسکوپ های خریداری شده در پروژه پژوهشی پابده-جهرم ، چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ در سالن شهید ابراهیمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

در این مراسم که با حضور مهندس طالقانی مدیر پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت، مهندس هندی ریاست مدیریت اکتشاف، دکتر جواد اطاعت معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع دانشگاه شهید بهشتی، دکتر بابک شکری معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، دکتر جمیله توکلی­نیا ریاست دانشکده علوم زمین، دکتر آدابی سرپرست مرکز پژوهش های نفت و گاز دانشکده علوم زمین، مدیران و کارشناسان مدیریت اکتشاف و مرکز پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران و اعضای مرکز پژوهش­های اکتشاف نفت و گاز دانشکده علوم زمین برگزار شد، آقای دکتر آدابی ضمن خیر مقدم به مهمانان و اظهار خرسندی از حضور آقایان مهندس هندی و مهندس طالقانی و جمعی از مدیران و کارشناسان مدیریت اکتشاف و مرکز پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت ایران در این مراسم ، برتحکیم و تقویت روابط دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت اکتشاف در زمینه انجام پروژه های صنعت نفت بیش از پیش تاکید نمود و اظهار امیدواری کرد، با سابقه درخشانی که دانشگاه شهید بهشتی در حوزه پژوهش های اکتشاف نفت و گاز داشته است بتواند در راستای قرارداد پژوهشی ده ساله منعقد شده بین دانشگاه شهید بهشتی و مدیریت اکتشاف قطبیت ((پژوهش های ژئوشیمیایی اکتشافی )) را کسب نماید.

آقایان دکتر جواد اطاعت و دکتر بابک شکری طی سخنانی با توجه به پتانسیل های موجود در دانشگاه شهید بهشتی، توسعه هرچه بیشتر روابط بین دانشگاه و صنعت نفت را خواستار شدند و در این راستا اظهار نمودند که دانشگاه تمام ظرفیت خود را در تحقق اهداف صنعت نفت در زمینه خود کفایی علمی به کار خواهد گرفت.

آقای مهندس طالقانی ضمن اظهار خرسندی از خرید اولین مرحله تجهیزات در قالب پروژه پابده- جهرم، به انجام پروژه های کلان پژوهشی در صنعت نفت اشاره نمودند و خواستار ورود دانشگاهها به این عرصه شدند و توصیه نمودند دانشگاهها در راستای خودکفایی علمی علاوه بر پتانسیل های خود از ظرفیت و امکانات سایر مراکز پژوهشی داخل و خارج از کشور نیز باید بهره مند شوند.

آقای مهندس هندی نیز با طرح ایده های وزارت نفت در جهت خود کفایی علمی صنعت نفت به نقش مهم دانشگاهها در این راستا پرداخت و با اشاره به انعقاد اولین قرار داد پژوهشی ده ساله با ۵ دانشگاه در کشور، آن را گامی بسیار مهم و موثر در نیل به این اهداف دانست و اظهار امیدواری نمود با این حرکت، دانشگاهها بتوانند به اهداف مورد نظر در این زمینه دست یابند و مضاف بر رفع نیازهای صنعت نفت در کشور در سطح بین­المللی نیز کارساز باشند.

در پایان این مراسم آقایان مهندس هندی و مهندس طالقانی با عرض تبریک به مسئولین دانشکده علوم زمین در حضور میهمانان از ۱۲ میکروسکوپ مذکور رونمایی بعمل آوردند.