ثبت نام در کارگاه “زمین‌شناسی نفت درون چاهی”

برگزاری کارگاه تخصصی زمین‌شناسی نفت درون چاهی توسط مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی

مرکز پژوهشی اکتشاف نفت و گاز دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن علمی زمین‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی، اقدام به برگزاری کارگاه “زمین‌شناسی نفت درون چاهی” در روز پنج شنبه ۱۳۹۸/۰۹/۲۱ کردند.

علاقمندان می‌توانند جهت ثبت نام در کارگاه به دفتر انجمن علمی زمین شناسی دانشگاه شهید بهشتی مراجعه کنند یا جزئیات بیشتر را در پوستر مشاهده کنند.