پروژه های سه سال طرح پژوهشی شرکت ملی نفت

جلسه هماهنگی و تبادل نظر در خصوص پروژه‌های سه سال اول طرح پژوهشی

گزارش تصویری از جلسه هماهنگی و تبادل نظر در خصوص پروژه‌های سه سال اول طرح پژوهشی شرکت ملی نفت

جلسه هماهنگی و تبادل نظر در خصوص پروژه‌های سه سال اول طرح پژوهشی “توسعه فناوري‌هاي نوين ژئوشيميايي اكتشافي با تاكيد بر مدل‌سازي هيدروكربني حوضه رسوبي در ناحيه دزفول شمالی” با حضور ریاست محترم پژوهش و فناوری مدیریت اکتشاف، ناظر محترم طرح پژوهشی، کارشناسان محترم مدیریت اکتشاف و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در روز دوشنبه مورخه 98/11/21 در دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی برگزار گردید.

در ادامه گزارش تصویری از این جلسه ارائه می‌گردد.